Boldogabb családokért családi életre nevelés (CSÉN) program

A SZÉK Egyesület családi életre nevelésben szerzett 20 éves tapasztalatát szívesen megosztja az érdeklődőkkel.
Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes szakmai felelőssel ezen az e-mail címen veheti fel a kapcsolatot:
hortobagyi.nagy@gmail.com

Nagyon jó hír és történelmi eseménynek tekinthető, hogy a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési területként bekerül 2013 őszétől a köznevelésbe. A CSÉN kerettanterv kidolgozásában részt vettünk 2012 nyarán, és a CSÉN Kerettanterv már itt megtekinthető: CSÉN Kerettanterv 1-12.

Az érdeklődők figyelmébe szeretnénk ajánlani a Károli Egyetem akkreditált családi életre nevelés képzését, melynek előkészítő munkáiban is részt vett a SZÉK, mint a Népesedési Kerekasztal tagja, és a Szexualitás és a Módszertani modul felelőse.
A Károli Egyetemen a CSÉN képzés felelőse Dr. Komlósi Piroska Ph.D. egyetemi docens. A vele készült interjú pedig az alábbi linken olvasható.

Témaköreink:
barátság, szerelem, szexualitás, önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, szeretet-nyelvek, serdülőkor, férfi-női identitás, párválasztás, szülés, hivatás, karrier, időskor, esélyegyenlőség, elköteleződés, halál-gyász, értékek, önértékelés…
Kiemelt témaköreink közé tartozik a felvilágosítás másként és a családtervezés.
Ilyen órák igénylésekor minimum 5 alkalmat kérünk a foglalkozások megtartásához.
Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes szakmai felelőssel ezen az e-mail címen veheti fel a kapcsolatot:
hortobagyi.nagy@gmail.com

Kínálatunk

Tantestületeknek, ifjúsággal és családokkal foglalkozóknak:

 • előadások,
 • módszertani bemutatók tartása,
 • hospitálási lehetőség CSÉN óráinkon, 
 • CSÉN módszertani képzés (20 órás).

Fiataloknak szóló foglalkozások:

 • lelkinap,
 • egészségnap,
 • osztályfőnöki órák keretében a fenti témakörökben,
 • Ciklus-show foglalkozás (10-14 éves lányok számára, egyben 5 óra).

Szülőknek, felnőtteknek:

 • előadás,
 • lelkinap,
 • szülői estek,
 • természetes családtervezési (TCST) tanácsadás vagy tanfolyam (5 alkalom).

A programok díja esetenként változó lehet.
Lehetőségeink korlátozottak, ezért minden esetben egyeztetés szükséges!

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)

Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód és az emberi élet tiszteletének kialakításában.

Családi életre nevelő programunknak egy ismeretterjesztő munka képezi alapját. 1990-ben a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer szélesebb körben való megismertetését kezdtük el Kecskeméten. Azóta rendszeresen tartunk előadást, tanfolyamot és tanácsadást fiatalok és házasok számára országszerte. Általános- és középiskolákban kb. 1993 óta tartunk családtervezéssel, felvilágosítással és családi életre felkészítéssel kapcsolatos órákat. 1994-ben kerültünk szakmai kapcsolatba a budapesti Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségével, s tagjai lettünk ennek a szervezetnek. Az évek múlásával egyre nőtt az igény a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák iránt. Ezek megvalósítása közben tágult látókörünk, sok lehetőségünk adódott, hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz, és az őket foglalkoztató kérdésekhez, problémákhoz. Egyre inkább megismerhettük az ifjúsággal foglalkozó szakemberek fiatalokhoz való viszonyulását, nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Ez a tevékenység a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület megalakulása – 1997. – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát.  1999-től kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése, melynek a „Boldogabb családokért” nevet adtuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán.

Programunk szélesebb körben való elterjedéséhez lehetőséget biztosított 2001-2011-ig a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, melynek alapító munkatársai voltunk. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencián (2001. május 17–19., Budapest) találkozott össze alapító csapatunk. Fiatalokkal foglalkozó szakemberek – pedagógusok, védőnők – számára akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” tanfolyamokat szerveztünk. Eddigi helyszíneink: Budapest, Szombathely, Kecskemét, Kalocsa, Pécs, Szeged, Eger, Révkomárom és Gyenesdiás. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2011. decemberig 811 fő. A

Programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák”-nak nevezzük, s 7-24 éves korú fiatalokkal foglalkozunk. Az óratartóinkat családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadóknak nevezzük. Havi rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különböző állomásain mellettük legyünk, s segítsünk eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Egy osztályhoz, csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten, ha tehetjük hárman.

Több iskola vezetője kifejezte felénk, hogy nevelési koncepciójukhoz „Boldogabb családokért” programunk szervesen kapcsolódik, sőt illeszkedik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák” szervezett megjelenését intézményeikben. Felismerték azt a tényt, hogy nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is annak reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. Család-órákat mind önkormányzati, mind egyházi iskolákban egyaránt tartunk osztályfőnöki, biológia, egészségtan, etika és hittan órák keretében. 2011-ben Kecskeméten, Kecelen, Kiskunfélegyházán, Kerekegyházán, Baján, Budapesten, Gerényesen, Sárospatakon, Petőfiszállás-Szentkúton, Bugacon, Kiskunmajsán, Sátoraljaújhelyen, Válon, Kiskunhalason, Törökbálinton, Veszprémben összesen 45 intézményben, 195 osztálynál, kb. 4679 diáknak tartottak család-órákat a kecskeméti, budapesti, bajai és keceli családmunkacsoport tagjai.

Iskolai kereteken kívül szabadidős foglalkozásokon is elérjük a fiatalokat, pl. délutáni klubfoglalkozás, cserkészfoglalkozás, cserkésztábor, hittanóra, kollégiumi esti foglalkozás, tábor keretében. Programunkban Kárpátalján 2003 óta – Beregszászban és Ungváron –, Felvidéken 2007 óta – Gután, Ipolyságban és Révkomáromban –, Erdélyben 2008 óta – Marosvásárhelyen – és Vajdaságban szintén 2008 óta – Újvidéken – tartunk család-órákat és programbemutató előadásokat, műhelymunkát.

Több száz szakember vett már részt országhatáron innen és túl CSÉN módszertani bemutatóinkon és képzéseinken. 
Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes szakmai felelőssel ezen az e-mail címen veheti fel a kapcsolatot:
hortobagyi.nagy@gmail.com

Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes szakmai felelőssel ezen az e-mail címen veheti fel a kapcsolatot:
hortobagyi.nagy@gmail.com