Pályázatok

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2021. évi ifjúsági, hittanos és családos pályázatait kiírtuk.
Reméljük, a nyári táborokat már nem érinti a jelenlegi vírushelyzet.
Természetesen az aktuális járványügyi intézkedések betartása kötelező!
A kiírások alább láthatók, az "Ifjúsági" illetve a "Családos" fülre kattintva.
Az EKB hittanos táborokat támogató pályázata itt található.

KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE
IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT 2021

 

FIGYELEM!
Az Ifjúsági Bizottság számlaszáma megváltozott!
A benyújtás módja változott!
Az elszámolás módja változott!
 

KIÍRÁS

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet az egyházmegyénkből szerveződő 2021. évi katolikus ifjúsági táborok támogatására.
 
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
- A kiíró csak programokat tud támogatni, eszközbeszerzést, beruházást stb. nem!
- A programban érintett korosztály: 14-25 évesek.
- Egyik prioritásunk az ifjúság területi összefogása, ezért a helyinél átfogóbb jellegű programok (több plébánia ifjúságának közös programja stb.) az elbírálás során előnyt élveznek.
- Előnyben részesül az a pályázó, amely más (pl. állami, civil, önkormányzati, külföldi stb.) pályáztatóhoz is benyújtja pályázatát.
- Követelmény, hogy a programnak legyen világos pasztorális célja, amit a pályázatban röviden ki kell fejteni.
- Figyelem! Jelen pályázat csak támogatni tudja a tervezett programokat, de a program nem épülhet egyedül erre a pályázatra! A programokat nagyobb részben mindenkinek önerőből kell finanszíroznia: a megpályázható összeg az összköltség max. 33,33%-a!
- Pályázni csak a kiíró által kiadott 2021. évi Pályázati adatlapon lehet, ami alább letölthető. A teljes adatlap kitöltése kötelező!
- A pályázat nevezési díja 2.500,- Ft, amelyet a Szent Miklós Kollégium számlájára kell befizetni (51700155-18252219 Takarékbank Zrt.) 2021. május 20-ig.
A közlemény rovatban, kérjük, tüntessék fel a pályázatuk címét!
- Nem pályázhatnak azok, akik korábbi pályázataikkal nem vagy késve számoltak el!
- A járványhelyzetre való tekintettel külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elnyert pályázati összeg csak olyan táborra fordítható, amely maradéktalanul betartja az éppen hatályos állami és egyházi előírásokat. A szabálytalanul felhasznált összeget nem lehet elszámolni, és vissza kell fizetni.
 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. május 20. (csütörtök)
 
BENYÚJTÁS:
A pályázatot elektronikusan (a cégszerűen aláírt Pályázati adatlapot mindenképpen beszkennelve vagy jól olvashatóan befényképezve) kell elküldeni a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.  
 
ELBÍRÁLÁS:
A pályázat elbírálásáról a Parázs Pasztorális Központ 2021. május 31-ig értesíti a pályázókat.
 

 

ELSZÁMOLÁS MÓDJA

A nyertes pályázatokról elszámolni csak a kiíró által kiadott 2021. évi Pénzügyi elszámoló űrlapon lehet, ami alább letölthető. A teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása is kötelező!

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

  1. Kb. egyoldalas tartalmi beszámolót a megvalósult programról.
  2. A program résztvevőiről készült csoportképet.
  3. Az alább letölthető Pénzügyi elszámoló űrlapot a pénzügyi elszámolásról, a pályázó szervezet részéről előbb cégszerűen aláírva, majd beszkennelve vagy jól olvashatóan befényképezve. A teljes űrlap kitöltése kötelező!
  4. A pályázaton elnyert összegről szóló számlák beszkennelt vagy jól olvashatóan befényképezett dokumentumait. A számlákra a programért felelős személynek MÉG A SZKENNELÉS vagy FÉNYKÉPEZÉS ELŐTT rá kell írnia:
    "Elszámolásra benyújtva a 2021. évi Ifjúsági Pályázathoz ÉH 389/2021."
    A számlákat a pályázó szervezet (pl. saját plébánia) nevére kell kiállítani, így a pályázó bekönyvelheti magának.
    Az Ifjúsági Bizottság felé elszámolt összeget másfelé nem lehet elszámolni.
 
Az elszámolást 2021. szeptember 30-ig kell megküldeni elektronikusan a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.

Amennyiben a program nem vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, a pályázó köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára 2021. szeptember 30-ig visszautalni.
A fenti határidő be nem tartása automatikus kizárást eredményez a 2022. évi pályázati lehetőségekből!

Kecskemét, 2021. április 5.

Ivanics Zoltán
KKFM ifjúsági referens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense

PÁLYÁZAT CSALÁDTÁBOROKRA KKFM 2021.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Családpasztorációs Bizottsága a 2021. esztendőben is kiírta nyári családtáborokat támogató pályázatát.
A beérkezett pályázatokat elbíráltuk, a nyerteseket e-mailben napokon belül értesítjük.

Az aktuális járványügyi intézkedések betartása a táborok szervezésére, lebonyolítására nézve is kötelező!

A nyertes pályázatok elszámolását az alább letölthető elszámoló űrlapon kell benyújtani, a teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása kötelező!
Az elszámolást legkésőbb 2021. október 10-ig meg kell küldeni papír alapon a Római Katolikus Plébánia 6230 Soltvadkert Szentháromság u. 19. címre ajánlott, levélpostai küldeményként,
ÉS e-mailben a gborjeney6@gmail.com és az info@parazskozpont.hu címekre. A tárgy mezőbe kérjük beírni: Családos pályázat

Amennyiben a program nem vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára 2021. november 30-ig visszautalni.
Az elszámolás elmulasztása automatikus kizárást eredményez a 2022. évi pályázati lehetőségekből!

Isten áldja meg szolgálatukat, élményekben és kegyelmek gazdag táborokat kívánunk!

Kecskemét, 2021. június 18.

Dr. Jeney Gábor
KKFM családreferens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense