KEFIR 2019 - beszámoló

A rendezvényről képek itt találhatók.

Égő-e az áldozat? – Egyházmegyei ifjúsági találkozót tartottak Kecskeméten

November 16-án ezúttal Kecskeméten zajlott a KEFIR, vagyis a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Rendezvénye. Hét évvel ezelőtt merült fel először az ötlet, hogy az elsősorban lelki tartalmú ifjúsági rendezvények mellett legyen egy olyan nap is a katolikus fiatalok számára, amikor a közösségépítésen, az egymással való találkozáson van a hangsúly.

E rendezvényeken az érseki szentmisén túl mindig van valamilyen közös téma, amihez kerekasztal-beszélgetés vagy játék kapcsolódik. Van közös vacsora, illetve táncház, koncert vagy más szórakoztató program is. Hét éve szintén Kecskeméten rendezték meg az első, azóta hagyományossá vált közösségi programot, melynek akkor a Szent Család-plébánia adott otthont. Azóta a rendezvény „körbejárt” a főegyházmegyében: volt már Kalocsán, Baján, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön is. Mindig szép számmal érkeztek résztvevők, de talán annyian még egyszer sem kapcsolódtak be, mint idén: több mint százhetvenen. A helyszínt ezúttal a kecskeméti Piarista Gimnázium biztosította.

A házigazda kecskeméti csoportokon kívül érkeztek ifjúsági közösségek Bugacról, Jászszentlászlóról, Bácsalmásról, Tiszakécskéről, Kiskunmajsáról, Jánoshalmáról és Kiskunhalasról is. A csoportoknak bemutatkozásképpen címerpajzsot kellett készíteniük, amely kifejezi közösségük sajátosságait, s annak alapján kellett magukról beszélniük. Természetesen nemcsak csoportok érkeztek, hanem számos településről jöttek egyénileg is fiatalok a rendezvényre.

A színes és vidám bemutatkozást érseki mise követte a piarista templomban. Bábel Balázs prédikációja a nap mottójához kapcsolódott: „Égő-e az áldozat?” A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve olyan témát választottak a szervezők, amely összefügg az Eucharisztiával, s egyben követhető is a fiatalok számára. Az áldozat, áldozatkészség gondolata nagyon aktuális, hiszen a fogyasztói társadalom tagjainak nem szokásuk a „keskeny utat” választaniuk, komolyabb lemondást, fáradságot vállalniuk valamiért.

Bábel Balázs szentbeszédében utalt a felolvasott evangéliumi részre: Jézus egy kérdést tesz fel, ami meg is rettent egy kicsit bennünket, mert azt mondja: „Amikor eljön az Ember fia, talál-e hitet a földön?” Mintha azt jövendölte volna Jézus, hogy az idő múlásával hitetlenné válnak az emberek… Az apostoli egyház, de még nagyon sokáig az ókori egyház is azért tudott olyan gyorsan terjedni, mert a keresztények halálosan komolyan vették a hitüket. Erősen kitartottak a meggyőződésükben, másrészt szó szerint halálosan, sokszor életüket is odaadták a hitükért. S aztán jöttek korok, amikor főként államegyházi keretek között – legalábbis itt, Európában – voltak olyanok, akik csak kényszeredetten, színleg voltak az Egyház tagjai. Tertullianus egyházatya azt mondta: a vértanúk vére mag – és az a mai napig beigazolódik. Ahol üldözik a keresztényeket, ma is mindig vannak újabb és újabb keresztények – mutatott rá a főpásztor.

Bábel Balázs elmondta: főként az európai országokban a statisztika szerint a fiatalok jó része egyáltalán nem hívő, vagy a maga módján valamiféle hitet vall. A gyakorló keresztény fiatalok aránya átlagosan mindössze egy-két százaléka a lakosságnak.

„Bizonyára van oka. Lehet mondani, hogy ez a korszellem, szekularizáció, elvilágiasodás, neveltetés hiánya, hogy az emberek csalódtak az intézményekben, így az Egyház intézményében is, vagy hogy nincsenek hitvalló emberek. Azonban én úgy gondolom, hogy Jézusnak az a tanítása, hogy van széles út meg keskeny út, ma is igaz. A széles út a könnyebbséget jelenti, és amíg a világ a világ, a szórakozóhelyeken többen lesznek, mint mondjuk, a matematikai klubokban. De ez igaz a keresztény hitre is, mert ezen az úton járni nem könnyű, életformát kíván.”

Ez volna az égő áldozat, hogy odaadjuk magunkat – hangsúlyozta az érsek. Az Eucharisztia, amit ünneplünk, nemcsak lakoma, együttlét, hanem áldozat is, mert az Úr Jézus feláldozta az életét, és az Eucharisztiába belesűrítette, mintegy elővételezve: „Ez az én testem, amely értetek adatik. A vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára.” Az Úr Jézus áldozatul adta önmagát. Mi, katolikus keresztények, valljuk, hogy az Eucharisztia áldozat is. Az Úr Jézus belesűrítette kereszthalálát, ugyanakkor a feltámadását is. S ez ad nekünk erőt, hogy mi is áldozatos életet éljünk.

„Én azt kívánom, kedves fiatalok, akik itt vagytok, hogy merjetek válaszolni az isteni hívásra, bármilyen irányba szólít is benneteket: induljatok, ne féljetek, ne riadozzatok, hogy mi lesz, mert Isten ad hozzá kegyelmet. S a jó belső indíttatást fogadjátok meg; én azért imádkozom ebben a szentmisében, hogy abban tartsatok ki.”

A szentmisét követően a nap mottója szellemében tartott tanúságtételnek is beillő előadást Kothencz János, aki a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának főigazgatójaként több ezer állami gondozott gyermekkel, fiatallal foglalkozik keresztény szellemben az általuk fenntartott intézményekben. Maga is állami gondozottként nőtt fel, és sorstársai segítésére, nevelésére szentelte életét. A fiatalokat nagyon megérintette személyes hangvételű, sok fájdalmat rejtő, mégis előremutató élettörténete.

A tanúságtételt vidám játék követte, majd közös vacsora. A rendezvényt a fiatalok kisebb csoportjai által bemutatott élőképek zárták, amelyekkel az evangélium egy-egy áldozattal kapcsolatos mondatát, gondolatát jelenítették meg.

A rendezvényt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Széchenyi 2020 Program, a Jézus Szíve Társasága Korda Könyvkiadója és a kecskeméti Római Katolikus Főplébánia támogatta.

Dr. Finta József általános érseki helynök

Fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye