Pályázatok

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2017-es ifjúsági és családos pályázatai alább láthatók, az "Ifjúsági" illetve a "Családos" fülre kattintva!
A CSINI gyermek és ifjúsági pályázati lehetőségeit érdemes követni!

KKFM IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT 2017.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdetett az egyházmegyénkből szerveződő 2017. évi ifjúsági táborok támogatására.
A nyertes pályázók elszámolásait szeptember 30-áig várjuk.

Az elszámoláshoz az alább letölthető űrlapot kell kitöltve visszaküldeni a csoportképpel, a tartalmi beszámolóval és a számlamásolat(ok)kal együtt legkésőbb
2016. szeptember 30-ig 2 példányban:

- 1 példányt papíralapon eredeti aláírással kell beküldeni:
Római Katolikus Főplébánia 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 1. Ivanics Zoltán névére 

- 1 példányt elektronikusan, a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre kell eljuttatni. 

A teljes űrlap kitöltése kötelező!
A pályázati elszámolás késedelmes beérkezése a jövő évi pályázatból való kizárást eredményezi.

Kecskemét, 2017. július 20.

Ivanics Zoltán
KKFM ifjúsági referens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense

PÁLYÁZAT CSALÁDTÁBOROKRA KKFM 2017.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Családpasztorációs Bizottsága a 2017. esztendőben is kiírta a nyári családtáborokat támogató pályázatát.
A nyertes pályázatok elszámolását 2017. szeptember 30-ig várjuk.
A nyertes pályázatokról elszámolni csak a kiíró által kiadott 2017. évi elszámoló űrlapon lehet, mely alább letölthető.
A teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása kötelező!

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

  1. Az alább letölthető elszámoló űrlapot a pénzügyi elszámolásról.
  2. A pályázaton elnyert összegről szóló számlák fénymásolatát, amelyekre a programért felelős személynek MÉG A FÉNYMÁSOLÁS ELŐTT rá kell írnia:
    "Elszámolásra benyújtva a 2017. évi Családos Pályázathoz ÉH 104/2017".
    A számlákat a pályázó plébánia nevére kell kiállítani, így a pályázó bekönyvelheti magának.
    A KKFM CSB felé elszámolt összeget másfelé nem lehet elszámolni.
  3. Kb. egyoldalas tartalmi beszámolót a megvalósult programról.
  4. A program résztvevőiről készült csoportképet.

Az elszámolást legkésőbb 2017. szeptember 30-ig meg kell küldeni
- papír alapon a Parázs Központ címére kell beküldeni, NEM ajánlva
(SZÉK-Parázs; 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.),
- e-mailben pedig a gborjeney6@gmail.com és az info@parazskozpont.hu címekre.

A fenti határidő be nem tartása automatikus kizárást eredményez a 2018. évi pályázati lehetőségekből!

Amennyiben a program nem, vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára szeptember 30-ig visszautalni.

Kecskemét, 2017. július 20.

Dr. Jeney Gábor
családreferens 
KKFM Családpasztorációs Bizottság elnöke