Pályázatok

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2019-es ifjúsági és családos pályázatai alább láthatók, az "Ifjúsági" illetve a "Családos" fülre kattintva!

KKFM IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT 2019
 

KIÍRÁS

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet az egyházmegyénkből szerveződő 2019. évi ifjúsági táborok támogatására.
 
A pályázat feltételei:
- A kiíró csak programokat tud támogatni, eszközbeszerzést, beruházást stb. nem!
- A programban érintett korosztály nem lehet fiatalabb, mint az idei 2018/2019-es tanév nyolcadikosai, és nem lehet idősebb 25 évesnél.
- Egyik prioritásunk az ifjúság területi összefogása, ezért a helyinél átfogóbb jellegű programok (pl. több plébánia ifjúságának közös programja stb.) az elbírálás során előnyt élveznek.
- Előnyben részesül az a pályázó, amely más (pl. állami, civil, önkormányzati, külföldi stb.) pályáztatóhoz is benyújtja pályázatát.
- Követelmény, hogy a programnak legyen egyértelműen pasztorális célja, amelyet a pályázatban röviden ki kell fejteni.
- Figyelem! Jelen pályázat csak támogatni tudja a tervezett programokat, de a program nem épülhet egyedül a pályázatra! A programokat nagyobb részben mindenkinek önerőből kell finanszíroznia: a megpályázható összeg az összköltség max. 33%-a!
- Pályázni csak a kiíró által kiadott 2019. évi adatlapon lehet, mely alább letölthető. A teljes űrlap kitöltése kötelező!
- A pályázat nevezési díja 2.500,- Ft, amelyet a Munkás Szent József Lelkészség számlájára kell befizetni (CIB bank: 10700103-68933247-51200002).
A közlemény rovatban, kérjük, tüntessék fel a pályázatuk címét!
- Nem pályázhatnak azok, akik korábbi pályázataikkal nem vagy késve számoltak el!
 
Beküldési határidő: 2019. május 20.
 
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
- 1 példányt papíralapon eredeti aláírással:
Római Katolikus Főplébánia, 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 1. címre, Ivanics Zoltán nevére;
- 1 példányt elektronikusan a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.  
 
A pályázat elbírálásáról a Parázs Pasztorális Központ 2019. május 31-ig értesíti a pályázókat.
 

 

ELSZÁMOLÁS MÓDJA

A nyertes pályázatokról elszámolni csak a kiíró által kiadott 2019. évi elszámoló űrlapon lehet, mely alább letölthető. A teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása is kötelező!

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 1. Kb. egyoldalas tartalmi beszámolót a megvalósult programról.
 2. A program résztvevőiről készült csoportképet.
 3. Az alább letölthető elszámoló űrlapot a pénzügyi elszámolásról. A teljes űrlap kitöltése kötelező!
 4. A pályázaton elnyert összegről szóló számlák fénymásolatát, amelyekre a programért felelős személynek MÉG A FÉNYMÁSOLÁS ELŐTT rá kell írnia:
  "Elszámolásra benyújtva a 2019. évi Ifjúsági Pályázathoz ÉH 238/2019"
  A számlákat a pályázó szervezet  (saját plébánia) nevére kell kiállítani, így a pályázó bekönyvelheti magának.
  A KKFM IB felé elszámolt összeget másfelé nem lehet elszámolni.
 
Az elszámolást 2019. szeptember 30-ig kell megküldeni 2 példányban:
- 1 példányt papíralapon:
Római Katolikus Főplébánia, 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 1. címre, Ivanics Zoltán nevére;
- 1 példányt elektronikusan:
a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.

Amennyiben a program nem vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára 2019. szeptember 30-ig visszautalni.
A fenti határidő be nem tartása automatikus kizárást eredményez a 2020. évi pályázati lehetőségekből!

Kecskemét, 2019. április 1.

Ivanics Zoltán
KKFM ifjúsági referens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense

PÁLYÁZAT CSALÁDTÁBOROKRA KKFM 2019.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Családpasztorációs Bizottsága a 2019. esztendőben is kiírja a nyári családtáborokat támogató pályázatát.

A pályázat feltételei:
Csak olyan plébániák pályázhatnak, akik a tavalyi pályázati összeggel elszámoltak.
Pályázatot benyújtani és a nyertes pályázatokról elszámolni csak a kiíró által kiadott 2019. évi adatlapon lehet, mely alább letölthető.
A teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása kötelező!

 1. A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 20.
 2. A pályázatot a következőképpen kell benyújtani:
  - 1 példányt papíralapon a Parázs Pasztorális Központ címére, eredeti aláírással kell beküldeni: R. K. Főplébánia, Parázs Pasztorális Központ (mindkettőt kérjük kiírni!)
  6000, Kecskemét Plébánia köz 1.
  -és 1 példányt elektronikusan, a gborjeney6@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre kell eljuttatni.
 3. A pályázat nevezési díja 2500 Ft, amelyet erre a számlaszámra kell átutalni: Római Katolikus Plébánia Soltvadkert, OTP számlaszám: 11732181-20029140
  A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: Pályázó plébánia nevét, ill. a „Családos pályázat” szöveget.
 4. A nyertes pályázatok elszámolását az elszámoló űrlapon kell benyújtani! A pályázati elszámolást az űrlappal és a csatolt mellékletekkel a Parázs Pasztorális Központ fenti címére postai úton kérjük elküldeni a tábor lezárulása után, legkésőbb 2019. szeptember 30-ig.

A fenti határidő be nem tartása automatikus kizárást eredményez a 2020. évi pályázati lehetőségekből!

A 2019. évi pályázatokra kiosztható maximális keretösszeg 700.000 Ft.

Kecskemét, 2019. április 3.

Dr. Jeney Gábor
KKFM családreferens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense

Letölthető anyagok: