Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés 2014.

A családtalálkozó és továbbképzés fotóit itt találod.
A Pasztorális Tanács felkérésére a Parázs Központ munkatársaival Egyházmegyei Családtalálkozót és Hitoktatói Továbbképzést szerveztünk 2014. október 4-ére. Az ECSHT helyszíne a tavalyi északi, lakiteleki rendezvény után idén Kalocsa volt, a nap érseki szentmisével kezdődött. A hitoktatók továbbképzésére Kató Csaba szakmódszertan oktatót hívtuk meg, a szülőkkel a SZÉK-Parázs szakemberei, Hortobágyiné Ági és Déri Éva foglalkoztak, míg a gyermekek különböző színes foglalkozásokon vehettek részt. A lelkes kalocsai segítők Törökné Moczár Györgyi összefogásával tervezték és végezték szolgálatukat, mint ahogyan már a tavaszi Egyházmegyei Családmajálison is.

A programok között a büfében a tea és kávé mellett vitamindús gyümölcs, zöldség, illetve péksütemény állt rendelkezésre a Zöld-Futár Kft és a Fornetti Kft felajánlásaként. A szellemi táplálékot a Korda Könyvesbolt gazdag választéka biztosította, amelyből ezen a napon jelentős kedvezménnyel vásárolhattak az érdeklődők. Már a regisztrációnál a továbbképzés témaköréhez kapcsolódó családpedagógiai és családszociológiai Korda kiadványokkal fogadtuk az érkezőket, a Könyvkereskedés felajánlásaként. 250 db ajándékkönyvet osztottunk ki. Dr. Teleki Béla könyveinek címe: - Családpedagógia; - Családi Életre Nevelés; - Családok és csoportok szociális segítése. A hitoktatók ízelítőt kaphattak Lovas Mária katekéta módszertani gyűjteményéből is.

Az ízletes ebéd után következett a nyereménysorsolás, amihez ismét a Korda Könyvkereskedés ajánlott fel 2x5.000,- Ft-os ajándékutalványt. A segítők honorálásához is Korda utalványokat vásároltunk, amit a helyszínen be is lehetett váltani, így összekötöttük a kellemest a hasznossal. A Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény igazán remek helyszínnek bizonyult, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat.

 

Kató Csaba szakmódszertan oktató katekétákhoz intézett üzenetének lényege:
A katekéta az örömhír hirdetője. Felelős azért, hogy hűségesen és hatékonyan hirdesse az evangéliumot. Ez a hatékonyság nem valamiféle manipuláció, hanem az emberi tényezők Isten szolgálatába állítása. Ezért fontos a katekéta szakmai felkészültsége.
A katekéta minden tevékenységének arra a célra kell irányulnia, amelyet az Egyház meghatározott, a megtérésre (KÁD 80.). A megtérés változás, amely az isteni kegyelem műve. A katekéta segíthet előkészíteni és folyamatosan ápolni a szív talaját, hogy befogadja Isten ajándékát.
A megtérésben, az ember növekedésében egyre fontosabb szerepet töltenek be az érzelmek. A nagy információs zajban megerősödött a kognitív fösvénység (nem akarunk fölöslegesen gondolkodni). Ahhoz, hogy az üzenetünk eljusson a ránk bízottak szívébe, nemcsak az értelmükre, hanem az érzelemvilágukra is hatnunk kell. Ebben segít a modell utáni tanulás módszere, amelynek két fontos lépése van. Az első a katekéta és a hittanos közötti személyes kapcsolat. A második a tanultak cselekvés, vagy érzések útján való kipróbálása, hogy kapcsolatba tudja hozni a saját tapasztalati világával (csak ez szolgálja a tudás hosszútávú rögzülését és életére való visszahatását). Történetek, szituációs gyakorlatok, történetek eljátszása adják a modell utáni tanulás eszköztárának fő elemeit. Ezek segítenek begyakorolni az erényeket, hogy megvalósulhasson a ránk bízottak életében Szent Pál buzdítása: "Győzd le a rosszat jóval!" (Róm 12,21)

A 2015-ös őszi Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés 2015. október 10-én lesz, Kecskeméten.

Pap József
az EKB elnöke

Plakát: